Τρίτη 6 Ιουλίου 2010

Περιγραφή της δραστηριότητας του "eco-dome.gr"

… ζητούμενο είναι να επαναφέρουμε την δομή στην αειφόρο ισορροπία, επαναπροσδιορίζοντας την οικολογία και ότι αυτό σημαίνει, επάνω στην οικονομική σκέψη και όχι να βρούμε το πράσινο προϊόν που θα καταναλώσουμε...

Η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι κυρίαρχος μοχλός της οικονομίας αλλά σήμερα η κατασκευή στην Ελλάδα έχει κατ' ουσία «παγώσει». Σχετικοί δείκτες μπορούν εύκολα να απεικονίσουν πως όσο μεγαλύτερη ύφεση-«κρίση» παρουσιάζει μια οικονομία, τόσο μεγαλύτερη ύφεση θα παρουσιάσει ο κλάδος της κατασκευής.Ένα χρόνο πριν την σημερινή ύφεση, είχαμε συνθέσει την αντι-δράσή-μας στα πλαίσια της μη-κερδοσκοπικής εταιρείας eco-dome (βλ. σχετικά www.eco-dome.gr). προσπαθώντας να βρούμε λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν οικονομικές-οικολογικές κατασκευές-με-γη, για να μπορεί ο κόσμος να χτίσει-κάτι.

Στόχος της δραστηριότητας είναι να διατυπωθούν και να διαδοθούν οικονομικές-οικολογικές λύσεις στα πλαίσια της αειφορίας. Ο προσανατολισμός των δράσεών-μας, επικεντρώθηκε στην αρχιτεκτονική με-τη-γη, μια διαδικασία η οποία δημιουργεί εύκολα-γρήγορα-οικονομικά και οικολογικά ένα κέλυφος σε κάθε άνθρωπο αλλά:

  • δεν υπάρχουν σχετικές ελληνικές προδιαγραφές που να καλύπτουν με κανονιστικά πλαίσια την δραστηριότητα της αρχιτεκτονικής με-τη-γη (αντίθετα υπάρχουν σχετικοί κανονισμοί σε άλλες χώρες π.χ. Γερμανία, Νέα Ζηλανδία κ.α.).
  • η τεχνική της και οι προδιαγραφές, αναφέρονται σε μια «ξεχασμένη» γνώση την οποία, μπορεί κανείς να την ανακαλέσει από την μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά σε μεγάλο μέρος φαίνεται να είναι εμπειρική, να περιέχει αρκετά σφάλματα και να απαιτείται συστηματικό ερευνητικό έργο που να προσαρμόζεται στις συνθήκες του τόπου μας για την εφαρμογή της.
Αν όμως προδιαγράφαμε κάτι που να ήταν φτηνό, οικολογικό και όμορφο, κάτι που θα μπορούσε ο άνθρωπος να το φτιάξει (χωρίς πολλά-πολλά), θα είχαμε μια ενδεχόμενη λύση για-να κινηθεί στον τόπο-μας αυτό που λέμε: "Κατασκευή".
Στα πλαίσια αυτά, όραμά μας είναι να υπάρξουν οι προδιαγραφές για την κατασκευή με-τη-γη:
ο μηχανικός που-θα-ξέρει, να επιβλέπει την κατασκευή (δεν θα πάρει την αμοιβή της σημερινής άδειας μιας τυπικής κατοικίας, μα θα βγάλει ένα μεροκάματο)

  • τεχνίτες να δουλέψουν (δεν θα πληρωθούν σιδερώματα-καλουπώματα, μα θα βγάλουν ένα μεροκάματο)
  • τα εργοτάξια παραγωγής σκυροδεμάτων να προσαρμόσουν την παραγωγή τους σε φτηνά γεω-κονιάματα και να συνεχίσουν να δουλεύουν πουλώντας φτηνό γεω-υλικό ενώ τα υπόλοιπα κατασκευαστικά υλικά να εξακολουθήσουν να έχουν έναν ομαλό κύκλο εργασιών
  • ο κόσμος να έχει ένα όραμα γιατί όταν δημιουργεί μια κατασκευή, προβάλλει την χρήση της στο μέλλον και ονειρεύεται, αφού αυτή-καθ' αυτή η κατασκευή λειτουργεί ψυχο-κινητικά.

Ο ρόλος της κατασκευής είναι σπουδαίος γιατί, εκτός της κυκλοφορίας χρήματος και της ανάπτυξης της οικονομίας, η κατασκευή σημαίνει και κάτι άλλο στην ψυχολογία του συνόλου. Συμβάλει σε μια ψυχο-κινητική διαδικασία κατά την οποία ο δημιουργός-της αντιλαμβάνεται τον κόσμο με όραμα και προοπτική, προβάλλοντας στο μέλλον τις διάφορες χρήσεις αυτού-που-φτιάχνει, νιώθοντας την χαρά της δημιουργίας.

Στα πλαίσια της μη-κερδοσκοπικής εταιρείας eco-dome, προσπαθούμε να διατυπώσουμε αυτή την εναλλακτική πρόταση μέσω του συντονισμού ομάδας μηχανικών που εργάζονται-ερευνούν συλλογικά με στόχο:

  • την διατύπωση και επίλυση κατάλληλων κατασκευαστικών μοντέλων με-γη που αφορούν την στατική-ενεργειακή τους λειτουργία, αλλά και την οικολογική τους συμπεριφορά
  • την έρευνα πεδίου και την αποκωδικοποίηση της εμπειρίας
  • την σύνταξη φακέλων προτύπων κατασκευών
  • την τεκμηρίωση σε κάθε γλωσσικό επίπεδο της αρχιτεκτονικής-με-τη-γη
Δυστυχώς δεν έχουμε εργαστηριακή υποδομή για περεταίρω τεκμηρίωση αλλά η αρχιτεκτονική-με-τη-γη έχει επικρατήσει να λέγεται «αρχιτεκτονική για τους φτωχούς» και ως «φτωχοί» μηχανικοί που δραστηριοποιούμαστε μ’ αυτήν, δεν έχουμε την «πολυτέλεια» ενός εργαστηρίου.

Τα αποτελέσματα όμως των ερευνών μας τα ανακοινώνουμε σε συνέδρια ενώ παράλληλα διατυπώνονται οι βασικές τεχνικές και πρακτικές σε απλά εγχειρίδια χρήσης. Αυτό γιατί οι τεχνικές αλλά και οι πρακτικές της αρχιτεκτονικής-με-τη-γη θέλουμε να είναι κατανοητές απ’ όλο τον κόσμο και όχι μόνο από εξειδικευμένους μηχανικούς. Το σχετικό υλικό βρίσκεται διαθέσιμο στην Διαδικτυακή βιβλιοθήκη του www.eco-dome.gr. Μελλοντικός στόχος είναι να υλοποιήσουμε και σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Έτσι αντί-δρούμε προσπαθώντας (στα μέτρα των δυνατοτήτων μας) να διατυπώσουμε ευέλικτες λύσεις μιας διαφορετικής προοπτικής, στις δράσεις της κρίσης και της «ύφεσης» που είναι η αγοραστική, αλλά και η ψυχολογική «πτώση» του κόσμου.

Και παλαιότερα διατυπώσαμε «εναλλακτικές λύσεις» παρανομώντας-συλλογικά, δημιουργώντας πόλεις-αυθαιρέτων. Στα πλαίσια όμως της ψυχο-κινητικής διαδικασίας της κατασκευής, της χαράς της δημιουργίας και του οράματος που εμπεριέχει, είχε-δίκαια παλαιότερα προταθεί: να φτιάξουμε «άγαλμα στον αυθαίρετο οικιστή» (Αντώνης Τρίτσης 1984).

Γνωρίζοντας όμως τα αδιέξοδα που προέκυψαν από τέτοιου-τύπου πρακτικές, που αποτελούν κακό μέρος αυτού που καλούμαστε σήμερα να διαχειριστούμε, προτείνουμε εναλλακτικά την δημιουργία υποδομών (μελέτες, πειραματικά μοντέλα, ελέγχους και κανονισμούς) για κατασκευές με-τη-γη και την διάχυσή τους σε επίπεδο συλλογικής αντίληψης έτσι ώστε αυτά να είναι εφαρμόσιμα, για να μπορέσουν να δημιουργηθούν μεροκάματα και κύκλοι εργασιών με αποτέλεσμα: νέες οικονομικές-οικολογικές πολιτείες για κάθε άνθρωπο.

Παράλληλα, μια τέτοια ενδεχόμενη δράση, θα είχε την δυναμική να επανα-προσανατολίσει την συλλογική σκέψη επάνω στην "χαρά της κατασκευής" και να δώσει ώθηση στο όραμα και την ψυχο-κινητική δράση της κατασκευής.

Οι δομές της πολιτείας όπως σήμερα την ξέρουμε, αυτό (το όραμα) δεν το περιέχουν.

Αν όμως αλλάξουν (και η αρχιτεκτονική-με-τη-γη έχει ρόλο σε αυτή την αλλαγή), η κρίση (που τρομάζει) και η ύφεση (που μοιάζει με οπισθοδρόμηση), μπορούν να διατυπώσουν ένα νέο όραμα που χρέος-μας είναι: να-το-κάνουμε-ωραίο!


Υ.Γ. 1

Βλ. σχετικές αναρτήσεις του ιστολογίου:
Για όλα φταίει το μπετόν
Earth architecture
Λίγο μπετόν στη γκράπα μου
45
Για το Μηχανι-λίκι αλλιώς
Για την διατήρηση του κόσμου
Eco
Για το μαγικό ραβδάκι, το ΤΕΕ και την αρχιτεκτονική με τη γη
Για την κατασκευή, την οικονομία και την αρχιτεκτονική με την γη
Για τις πλημμύρες στην Εύβοια
Για την μετακίνηση του κόσμου
Για την αρχιτεκτονική με τη γη και πάλι
Για την διατήρηση του κόσμου
Για την οικονομία και την ψυχο-κινητική δράση της κατασκευήςΓιατί αρχιτεκτονική με-τη-Γη?
Για την οικονομική-οικολογική και αειφόρο αρχιτεκτονική


Υ.Γ. 2
Βλ.
σχετικές εργασίες για την αρχιτεκτονική με την γη
Υ.Γ. 3
Βλ. άλλα κείμενα του ιστολογίου σχετικά με το περιβάλλον

Υ.Γ. 4
Η ομάδα του eco-dome.gr στο facebook