Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Στιγμιότυπα γλυπτικής: Ιερά Μονή ΔοχειαρίουΒλ. σχετικά: ήλιος, να θαμπωθεί η δεντρογαλιά που κονεύει στα καντούνια τού κόσμου του Αρχ. Γρηγορίου, ηγουμένου της Ι. Μονής Δοχειαρείου.