Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Εντροπία και πλούτος

Παρουσίαση του πρόσφατου paper: D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and wealth, Entropy, 23 (10), 1356, doi:10.3390/e23101356, 2021.