Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Δύο λόγια για την έρευνα.

Παρακάτω είναι ένα κείμενο με θέμα "δυο λόγια για την Έρευνα", που έγραψα για να βοηθήσει τους φοιτητές του 3ου έτους της Σχολής Αρχιτεκτόνων. να συντάξουν μια ερευνητική εργασία 
________________________________________________

Ξεκινάμε από την βιβλιογραφία.

Την βιβλιογραφία την βρίσκει κανείς ψάχνοντας σε βιβλιοθήκες χρησιμοποιώντας αντίστοιχες λέξεις κλειδιά. Ξεκινάμε δηλαδή από την αναζήτηση στις βιβλιοθήκες του Ε.Μ.Π. ή σε άλλες βιβλιοθήκες που μπορεί να έχουμε πρόσβαση http://www.lib.ntua.gr/.

Γενικά, τα βιβλία μας δίνουν μια ευρεία εικόνα των θεμάτων. Στα πλαίσια μιας έρευνας, πρέπει να βρούμε σχετικές μελέτες και επιστημονικές εργασίες που θα πλησιάζουν ή θα περιγράφουν το θέμα που θέλουμε να ερευνήσουμε για να τεκμηριώσουμε την δική μας εργασία.

Τέτοιες εργασίες μπορεί να βρει κανείς στο https://scholar.google.com, στο http://www.elsevier.com/ και στο http://www.sciencedirect.com/