Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Απειλές στο πλέγμα νερού-ενέργειας και τροφίμων από τη στρατιωτική και οικονομική σύγκρουση του 2022

Η εργασία μας "Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict" υποβλήθηκε στις 26 Ιουλίου 2022 και δημοσιεύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 https://www.mdpi.com/2073-445X/11/9/1569

Στην εργασία αυτή:

1. Δείχνουμε την συσχέτιση της αναμενόμενης ενεργειακής φτώχειας με την μείωση του προσδόκιμου ζωής και του GDP ανά κάτοικο. 

2. Με την αρχετυπική μέθοδο μέτρησης πλούτου, την αναγωγή του ημερομίσθιου σε λίτρα σιτάρι, εκτιμάμε ότι το ποσοστό του πληθυσμού που θεωρούσαμε μέχρι πρότινος ότι ζούσε στο όριο της ακραίας φτώχειας (περίπου τον μέσο μισθό στην αρχαιότητα) από ~17% την δεκαετία 2010-2020, το 2022 γίνεται ~61%.

3. Ποσοτικοποιούμε τους ευσεβείς πόθους του κυρίαρχου αφηγήματος της πράσινης ανάπτυξης οι οποίοι διατυπώνονται ως όραμα της νέας ισορροπίας, (περιορισμός των λιπασμάτων, εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) δείχνοντας ότι επισπεύδουν την φτωχοποίηση των κοινωνιών και δεν είναι ορθολογικοί. 

Δεδομένων των συνθηκών, συμπεραίνουμε ότι είναι απαραίτητος ένας κοινωνικός μετασχηματισμός σε αυτάρκεις κοινωνικές δομές στα πλαίσια αυτού που οραματίστηκε ο αείμνηστος καθ. Θ. Ξανθόπουλος "ενδογενής-παραγωγική-ανασυγκρότηση" και διαπιστώνουμε ότι στις παρούσες συνθήκες, η κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής είναι μια ισχυρή πιθανότητα.

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η προσέγγιση της κρίσης με οικονομικούς όρους (π.χ. οικονομικές κυρώσεις) είναι εσφαλμένη καθώς ο πραγματικός πλούτος είναι η πρόσβαση στο πλέγμα του νερού της ενέργειας και των τροφίμων. 

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Ζητήματα Ευημερίας: Στοχαστική αξιολόγηση περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων

Issues of Prosperity:
Stochastic evaluation of data related to environment, infrastructures, economy and society 

Ζητήματα Ευημερίας:
Στοχαστική αξιολόγηση περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων 

Η εργασία αυτή περιγράφει ως θεμελιώδεις τις παρακάτω παραμέτρους κοινωνικής ευημερίας.

a)      Η βάση της ευημερίας είναι το  πλέγμα νερού, ενέργειας και τροφίμων.

b)      Η εξωτερική μορφολογία της κοινωνίας περιγράφεται από:

·         Την αναπτυξιακή δυναμική των συσσωματωμάτων που οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας.

·         Την προστατευτική δυναμική της διασποράς.

c)      Η εσωτερική δομή της κοινωνίας περιγράφεται από την κοινωνική διαστρωμάτωση (κατανομή του πλούτου), η μορφή της οποίας είναι ουσιώδες κριτήριο της κοινωνικής ευημερίας και ποσοτικοποιείται μέσω της εντροπίας.

d)      Πολιτισμικές παράμετροι όπως η αισθητική του τοπίου, είναι πλέον δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν σε μια ολιστική προσέγγιση με τα στοχαστικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν.

Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραμέτρων με στοχαστικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν και αποτελούν τη βάση για την κοινωνική ευημερία, συνθέτουν την πρωτοτυπία της εργασίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων οδηγεί στο γενικό συμπέρασμα ότι: Υπάρχουν ποικίλες συλλογικές φαντασιώσεις (με επιστημονικό περίβλημα) που επικρατούν, οι οποίες δεν υπακούν στον ορθολογισμό, με αποτέλεσμα η ευημερία να διακυβεύεται.

Ως εκ τούτου, ο ορθολογισμός είναι προϋπόθεση της ευημερίας.

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

Values and Costs in History: A Case Study on Estimating the Cost of Hadrianic Aqueduct’s Construction

Πρόσφατη δημοσίευση: Sargentis, G.-F.; Defteraios, P.; Lagaros, N.D.; Mamassis, N. Values and Costs in History: A Case Study on Estimating the Cost of Hadrianic Aqueduct’s Construction. World 2022, 3, 260-286. https://www.mdpi.com/2673-4060/3/2/14

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

3D Scanning/Printing: A Technological Stride in Sculpture

Πρόσφατη δημοσίευση: Sargentis, G.-F.; Frangedaki, E.; Chiotinis, M.; Koutsoyiannis, D.; Camarinopoulos, S.; Camarinopoulos, A.; Lagaros, N.D. 3D Scanning/Printing: A Technological Stride in Sculpture. Technologies 2022, 10, 9. https://doi.org/10.3390/technologies10010009