Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Απειλές στο πλέγμα νερού-ενέργειας και τροφίμων από τη στρατιωτική και οικονομική σύγκρουση του 2022

Η εργασία μας "Threats in Water–Energy–Food–Land Nexus by the 2022 Military and Economic Conflict" υποβλήθηκε στις 26 Ιουλίου 2022 και δημοσιεύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 https://www.mdpi.com/2073-445X/11/9/1569

Στην εργασία αυτή:

1. Δείχνουμε την συσχέτιση της αναμενόμενης ενεργειακής φτώχειας με την μείωση του προσδόκιμου ζωής και του GDP ανά κάτοικο. 

2. Με την αρχετυπική μέθοδο μέτρησης πλούτου, την αναγωγή του ημερομίσθιου σε λίτρα σιτάρι, εκτιμάμε ότι το ποσοστό του πληθυσμού που θεωρούσαμε μέχρι πρότινος ότι ζούσε στο όριο της ακραίας φτώχειας (περίπου τον μέσο μισθό στην αρχαιότητα) από ~17% την δεκαετία 2010-2020, το 2022 γίνεται ~61%.

3. Ποσοτικοποιούμε τους ευσεβείς πόθους του κυρίαρχου αφηγήματος της πράσινης ανάπτυξης οι οποίοι διατυπώνονται ως όραμα της νέας ισορροπίας, (περιορισμός των λιπασμάτων, εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) δείχνοντας ότι επισπεύδουν την φτωχοποίηση των κοινωνιών και δεν είναι ορθολογικοί. 

Δεδομένων των συνθηκών, συμπεραίνουμε ότι είναι απαραίτητος ένας κοινωνικός μετασχηματισμός σε αυτάρκεις κοινωνικές δομές στα πλαίσια αυτού που οραματίστηκε ο αείμνηστος καθ. Θ. Ξανθόπουλος "ενδογενής-παραγωγική-ανασυγκρότηση" και διαπιστώνουμε ότι στις παρούσες συνθήκες, η κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής είναι μια ισχυρή πιθανότητα.

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η προσέγγιση της κρίσης με οικονομικούς όρους (π.χ. οικονομικές κυρώσεις) είναι εσφαλμένη καθώς ο πραγματικός πλούτος είναι η πρόσβαση στο πλέγμα του νερού της ενέργειας και των τροφίμων.