Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Ζητήματα Ευημερίας: Στοχαστική αξιολόγηση περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων

Issues of Prosperity:
Stochastic evaluation of data related to environment, infrastructures, economy and society 

Ζητήματα Ευημερίας:
Στοχαστική αξιολόγηση περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων 

Η εργασία αυτή περιγράφει ως θεμελιώδεις τις παρακάτω παραμέτρους κοινωνικής ευημερίας.

a)      Η βάση της ευημερίας είναι το  πλέγμα νερού, ενέργειας και τροφίμων.

b)      Η εξωτερική μορφολογία της κοινωνίας περιγράφεται από:

·         Την αναπτυξιακή δυναμική των συσσωματωμάτων που οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας.

·         Την προστατευτική δυναμική της διασποράς.

c)      Η εσωτερική δομή της κοινωνίας περιγράφεται από την κοινωνική διαστρωμάτωση (κατανομή του πλούτου), η μορφή της οποίας είναι ουσιώδες κριτήριο της κοινωνικής ευημερίας και ποσοτικοποιείται μέσω της εντροπίας.

d)      Πολιτισμικές παράμετροι όπως η αισθητική του τοπίου, είναι πλέον δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν σε μια ολιστική προσέγγιση με τα στοχαστικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν.

Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραμέτρων με στοχαστικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν και αποτελούν τη βάση για την κοινωνική ευημερία, συνθέτουν την πρωτοτυπία της εργασίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων οδηγεί στο γενικό συμπέρασμα ότι: Υπάρχουν ποικίλες συλλογικές φαντασιώσεις (με επιστημονικό περίβλημα) που επικρατούν, οι οποίες δεν υπακούν στον ορθολογισμό, με αποτέλεσμα η ευημερία να διακυβεύεται.

Ως εκ τούτου, ο ορθολογισμός είναι προϋπόθεση της ευημερίας.