Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Συνεξέλιξη τεχνολογίας, επιστήμης και φιλοσοφίας στην παγκόσμια ιστορία

"Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών", το νέο μάθημα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.
Εδώ είναι η παρουσίαση που ετοιμάσαμε στα πλαίσια του μαθήματος