Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Να πάω ή να μην πάω?

Βλ. σχετικές αναρτήσεις:
... στην οποία κατέληγα στο εξής: "μια συσπείρωση του κόσμου (στην Ισπανία ή/και εδώ ακόμα) μπορεί να διατυπωθεί ως αντίδραση αλλά χωρίς όραμα, τάση και ιδεολογική συγκρότηση, είναι αδύνατο να διεκδικήσει να κάνει κάτι, να πάει κάπου, να φτιάξει κάτι, να συγκροτήσει τελικά αυτό το φανταστικό "Άλλο" που θα ήθελε να έχει."