Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Το στοίχημα της αποανάπτυξης

Ομιλία-συζήτηση για το στοίχημα της αποανάπτυξης με τον Σερζ Λατούς την Τρίτη 10 Μάη στις 19:30 στο Πολυτεχνείο (αμφιθέατρο ΜΑΧ).

Βλ. σχετικά:
«Να υπερβούμε την κοινωνία της κατανάλωσης» μια συνομιλία με τον Σερζ Λατούς από την Εποχή της 9.5.11.

Προδημοσίευση: η Αποανάπτυξη απο τον Anselm Jappe από το ιστολόγιο Παραλληλογράφος.

Οικοσοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, από την Ελευθεροτυπία της 10.6.11