Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Από ήττα σε ήττα μέχρι την τελική νίκη, από το ιστολόγιο Αναμνήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ

Από ήττα σε ήττα μέχρι την τελική νίκη, (σχόλια για την στάση της αριστεράς) από το ιστολόγιο Αναμνήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ.