Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Συνέπειες της στάσης πληρωμών...

...βλ. σχετικό άρθρο: «Βραχυχρόνιες οι συνέπειες από μια στάση πληρωμών» από την Ελευθεροτυπία της 25.5.2011