Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

Εικόνες της έκθεσης (συνέχεια)

Πρόσωπο και προσωπεία

Υ.Γ. 1
Βλ. προηγούμενη ανάρτηση: Για τα προσωπεία

Υ.Γ. 3
Βλ. την ιστοσελίδα της έκθεσης γλυπτικής-φωτογραφίας και παιχνιδιών για το Δίχτι: http://www.in-the-net.gr/