Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009

Από το κλείσιμο της έκθεσης γλυπτικής φωτογραφίας και παιχνιδιών για το Δίχτι

Πριν κατέβουνε τα έργα, μερικές εικόνες για το τέλος.

Βλ. σχετική ιστοσελίδα της έκθεσης γλυπτικής-φωτογραφίας και παιχνιδιών για το Δίχτι: http://www.in-the-net.gr/