Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Από το κλείσιμο της έκθεσης γλυπτικής φωτογραφίας και παιχνιδιών για το Δίχτι

Πριν κατέβουνε τα έργα, μερικές εικόνες για το τέλος.

Βλ. σχετική ιστοσελίδα της έκθεσης γλυπτικής-φωτογραφίας και παιχνιδιών για το Δίχτι: http://www.in-the-net.gr/