Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

Εικόνες της έκθεσηςΥ.Γ. 1
Βλ. και άλλες εικόνες

Υ.Γ. 2
Βλ. την ιστοσελίδα της έκθεσης γλυπτικής φωτογραφίας και παιχνιδιών για το Δίχτι: http://www.in-the-net.gr/