Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009

Για την καταλληλότητα

Μίκρυνα και λέω, στα πλαίσια της αυτο-κριτικής μου: το παιδί είναι ηλίθιο και ακατάλληλο.

Ίσως καταλληλότερο για έναν άλλο κόσμο, με άλλες δομές και άλλους κανόνες.

Αλλά τι να κάνω που δεν ξέρω καλά Αγγλικά για να στείλω το CV μου στην νέα Ολυμπιακή? (βλ. σχετική ανάρτηση άλλου ιστο-λογίου).

Ουπσ!