Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

Για την πολιτεία 5. Τα πράγματα

Σήμερα υπάρχει ποικιλία πραγμάτων που τα λέμε καταναλωτικά "αγαθά".

Αυτά διαχωρίζονται σε πράγματα-αγαθά που αγοράζουμε και που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής μας και τα κατ’ επίφαση "αγαθά".

Έτσι υπάρχουν τα πράγματα τα οποία θέλω να πάρω και υπάρχει και το καινούργιο αυτοκίνητο, το οποίο, δεν είναι ανάγκη (ούτε θέλω κατ' ουσία-αλλά άλλοι θέλουν) να πάρω.

Είναι όμορφα τα πράγματα που είναι εύχρηστα και λειτουργικά. Όμορφα είναι τα πράγματα που γερνάνε όμορφα μαζί μας.

Και είναι δόκιμο να έχει ο πολίτης την κρίση με την οποία θα διακρίνει τα ουσιαστικά πράγματα που θα έχει λόγο να τα καταναλώσει και με τα οποία θα είναι περισσότερο ευτυχισμένος, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής (βλ. Υ.Γ.1).


Υ.Γ. 1
Γιατί έχω δει πολύ κόσμο που είναι δυστυχής επειδή δεν έχει καινούργιο αυτοκίνητο και καινούργιο κινητό τηλέφωνο.

Υ.Γ. 2
Για το REBOOT στην κρίση

Υ.Γ. 3
Βλ.: Για την πολιτεία. Ένα πείραμα, κ.α. σχετικές αναρτήσεις