Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

Για την πολιτεία 11. Τα αγαθά

Συνηθίζουμε να θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι αγαθά. Γι αυτό τα λέμε καταναλωτικά αγαθά. Αλλά το κενό που γεμίζουν απ’ το μέσα/χώρο-μου, είναι μόνο η φούσκα της κατανάλωσης, που άλλοι μου έχουνε φουσκώσει.

Έτσι νιώθω πως η πολιτεία, οφείλει να διασφαλίζει ορισμένα (ενδεχομένως περισσότερο «αφαιρετικά») πραγματικότερα αγαθά, απ’ τα πράγματα.

Για όλους/Όλοι-μαζί και τον/ο καθένα/ς χώρια:

Ελευθερία
Ειρήνη
Αξιοπρέπεια


Υ.Γ.
Βλ.: Για την πολιτεία. Ένα πείραμα, κ.α. σχετικές αναρτήσεις