Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008

Για την πολιτεία 11. Τα αγαθά

Συνηθίζουμε να θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι αγαθά. Γι αυτό τα λέμε καταναλωτικά αγαθά. Αλλά το κενό που γεμίζουν απ’ το μέσα/χώρο-μου, είναι μόνο η φούσκα της κατανάλωσης, που άλλοι μου έχουνε φουσκώσει.

Έτσι νιώθω πως η πολιτεία, οφείλει να διασφαλίζει ορισμένα (ενδεχομένως περισσότερο «αφαιρετικά») πραγματικότερα αγαθά, απ’ τα πράγματα.

Για όλους/Όλοι-μαζί και τον/ο καθένα/ς χώρια:

Ελευθερία
Ειρήνη
Αξιοπρέπεια


Υ.Γ.
Βλ.: Για την πολιτεία. Ένα πείραμα, κ.α. σχετικές αναρτήσεις