Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

Για την πολιτεία 3. Η εκπαίδευση μετά το σχολείο

Μετά το τέλος του σχολείου η εκπαίδευση κάθε πολίτη οφείλει να είναι μαζική και φωτεινή:
να τον προετοιμάσει για την εξαιρετικά σημαντική παραγωγή του έργου, από την εργασία που θα έχει επιλέξει.