Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008

Για την πολιτεία. Εισαγωγή

Γιατί θέλω την πολιτεία?

Η πολιτεία είναι σύστημα πύκνωσης της συν-ύπαρξης των ανθρώπων και αν δεν υπήρχε η πολιτεία, θα βόσκαγα τις μπανάνες μου στην Φύση.

Αντ' αυτού υπάρχω ως πολίτης.

Για να πυκνώσω όμως την κάθε διαδικασία στην Φύση (μέσα στην οποία υπάρχω/υπάρχει η πολιτεία) πρέπει να της δώσω "Τάξη".

Κάθε "Τάξη" την "μετράμε" με την εντροπία. Η εντροπία είναι: το μέτρο της μη αναλώσιμης ενέργειας σε ένα θερμοδυναμικό σύστημα, ή αλλιώς το μέτρο της αταξίας ενός συστήματος. Κατά το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, μακροπρόθεσμα η εντροπία πάντα αυξάνεται. Η αταξία μεγαλώνει , η εντροπία το ίδιο. Οποτεδήποτε επιτρέπεται σε ένα φυσικό σύστημα να διασκορπίσει ελεύθερα την ενέργειά του, το κάνει πάντα έτσι, ώστε να αυξάνεται η εντροπία του, ενώ ελαττώνεται η ενέργεια που διαθέτει για την παραγωγή έργου.

Και πρέπει να κάνω συνέχεια έργο για να είναι η πολιτεία μου τακτική και να παράγει το εξαιρετικά σημαντικό έργο της συν-ύπαρξης των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει διαχείριση της πολιτείας, δηλαδή πολιτική σκέψη και αντίληψη (η οποία οφείλει να είναι συλλογικό έργο, όχι μόνο έργο των επαγγελματιών του χώρου, δηλαδή των πολιτικών).

Κάθε πολιτισμός και κάθε σκέψη, έβαλε το λιθαράκι του στο -ευρύτερο- πολιτικό μόρφωμα που ζούμε σήμερα. Μέσα σε αυτό, υπάρχει η δυνατότητα να διακρίνουμε διάφορες απόψεις "ευταξίας" που προέκυψαν με την μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων στην διάρκεια της εξέλιξης της Ιστορίας.

Αυτές οι διαδοχικές προσεγγίσεις αλληλεπικαλύπτονται και ενδεχομένως αντικρούονται νεφελωδώς στα βάθη του χρόνου. Έτσι, γίνεται δυσδιάκριτο το γιατί υπάρχει ότι υπάρχει και οι διαδικασίες που έχουν επι-νοηθεί, και επι-νοούνται συνέχεια, αντί να μειώσουν την αταξία του συστήματος, κατ' άλλον τρόπο, την αυξάνουν.

Στην αρχή. ο άνθρωπος συγκρούστηκε με την Φύση για πυκνώσει την συν-ύπαρξή του. Σήμερα οφείλει να συγκρουστεί με τον εαυτό του επειδή (ως ο ίδιος έκφραση της Φύσης) αναπαράγει την δική-του αταξία εντός αυτού του μορφώματος στο οποίο προσπαθεί να συν-υπάρξει με άλλους.


Υ.Γ.
Βλ.: Για την πολιτεία. Ένα πείραμα, κ.α. σχετικές αναρτήσεις