Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Ο Douglas Adams για την επιστήμη

"Ο λόγος που χρησιμοποιώ το παιδικό μου όνομα είναι για να θυμίσω ότι ο επιστήμονας πρέπει κι αυτός να είναι σαν το παιδί. Πρώτα βλέπε, μετά σκέψου και ερεύνησε αργότερα. Πρώτα απ' όλα όμως βλέπε. Αλλιώς κινδυνεύεις να βλέπεις μόνο αυτό που περιμένεις. Οι περισσότεροι επιστήμονες το ξεχνούν αυτό."

Douglas Adams, Αντίο και ευχαριστώ για τα ψάρια, εκδ. Παρα πέντε, Αθήνα 1999