Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Για την γραφειοκρατία

Ένα συγκλονιστικό κείμενο την γραφειοκρατία από τον Old Boy: Ο Μάζντας.