Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Ελληνικό Κράτος. Εταιρία υπό εκκαθάριση, από το ιστολόγιο Προεδρική Δημοκρατία

Βλ. σχετική ανάρτηση: Ελληνικό Κράτος. Εταιρία υπό εκκαθάριση, από το ιστολόγιο Προεδρική Δημοκρατία.