Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Η μεγαλύτερη επένδυση πάει στράφι...

Σχέδιο για συγχώνευση 300 σχολείων λένε σήμερα ΤΑ ΝΕΑ.

Λες να γλυτώσουν τα πανεπιστήμια???

Με το παιδικό τους μυαλό, έχω την βεβαιότητα πως: δεν μπορούν να αντιληφθούν την αφαιρετική διαδικασία της εκπαίδευσης και δεν διαχειρίζονται τις ατέλειές της, μολονότι τα αποτελέσματα της δυσλειτουργίας μεταθέτουν την επίλυσή τους στην Αγορά, σε έναν ασαφή χρονικό ορίζοντα.

Πάλι-αυτή η Αγορά? Μα-για πιά ανάνπτυξη θα λέμε-τότε-πάλι!?!