Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Εκοψαν τη χρηματοδότηση σε 44 νοσοκομεία και 20 ΑΕΙ, ΤΕΙ

Εκοψαν τη χρηματοδότηση σε 44 νοσοκομεία και 20 ΑΕΙ, ΤΕΙ λέει-σήμερα η Ελευθεροτυπία, μεταξύ αυτών και στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο.

Προφάσεις εν αμαρτίαις θα 'λεγα κι αναρωτιέμαι: τέλος του μήνα θα πληρωθώ (???) και μέχρι πότε?