Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010

Γιατί μαθαίνω "τι-καλά-που-'τανε" μόλις "τα-καλά" "την-κάνουν"?

Δεν ήξερα τα spread μα τα 'μαθα (τα νιωσα) όταν αυτά ξέφυγαν.

Ούτε τα εργασιακά μου δικαιώματα ξέρω, μα θα τα μάθω (θα τα νιώσω) κι αυτά, μόλις-αύριο μου-τα-πάρουν (βλ. σχετικά σημερινό δημοσίευμα από την Ελευθεροτυπία).

Η μορφή του κόσμου όπως σήμερα την ξέρουμε αλλάζει. Μα πόσο την ξέρουμε?

Όλοι-εμείς, τα εκφυλισμένα Ελληνάκια που:
  • δεν μιλάν-καλά την γλώσσα
  • εκπαιδεύονται από τα Mega-Κάναλα
  • δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Εργατικό Δίκαιο
έχουμε αποτύχει και συν-υπάρχουμε γλυκά (για πόσο ακόμα) με την κατάθλιψή μας (και ότι αυτό συνεπάγεται).