Πέμπτη 17 Ιουλίου 2008

Για τα ιστολόγια

Έχω διαβάσει πολλές αναρτήσεις, διαφόρων ιστολογίων, που αναρωτιούνται γιατί blog-άρουμε, ιστο-λογούμε και σε πολλές περιπτώσεις ιστο-φλυαρούμε.

Η δικιά μου θέση, είναι πως:

Τι κι αν δεν είμαι λόγιος-θα γίνω ιστολόγιος.·.

Και όταν μεγαλώσω θα γίνω ιστο-λογιότατος και θα ιππεύσω τον κάλαμο του ιστο-λογιοτατισμού.


Υ.Γ.1
Βλ. σχετικό κείμενο: Ανθρωπική γεωμετρία και ιστοχώρος (Δίχτι)

Υ,Γ.2
Βλ. σχετικό κείμενο: Για την εξομολόγηση στο Internet (Δίχτι)

Υ.Γ.3
Βλ. σχετικό κείμενο: Για την ιτερνετ-ική δημοκρατία κ.α. σχόλια

Υ.Γ.4
Βλ. σχετικό κείμενο για τις "απειλές αποκεφαλισμού" του κ. A. Παπαδόπουλου

Υ.Γ.5
Βλ. σχετικό κείμενο: Για την ορθογραφία σε αυτό το ιστο-λόγιο

Υ.Γ. 6
Βλ. έκθεση γλυπτικής-φωτογραφίας και παιχνιδιών για το Δίχτι

Υ.Γ. 7
Απ' το Σχολείο της Πορνείας

Υ.Γ. 8
Ο Douglas Adams για την επιστήμη