Σάββατο 19 Ιουλίου 2008

Σχεδιασμός νέων χρηστικών αντικειμένων

Στα πλαίσια του σχεδιασμού νέων χρηστικών αντικειμένων επεξεργάζομαι το θέμα "παράδοξα παραμορφωμένα, θλιβόμενα και εφελκυόμενα στερεά".

Στην προσπάθεια όμως της διαμόρφωσης και επειδή έτυχε να μην έχω κερί, πηλό ή γύψο για να φτιάξω τα κατάλληλα προπλάσματα, βρήκα στο Ξυλουργείο κομμένα κομμάτια από ελιές.

Και ενώ προσπαθούσα να διαμορφώσω τις μορφές που ήθελα με σφυρί, ζγρόμπια, σκαρπέλο και γυαλόχαρτα, παρατήρησα ότι, η ίδια η ελιά καθοδηγούσε με την μορφή της τον σχεδιασμό των αντικειμένων.

Έτσι, ο σχεδιασμός των παράδοξων παραμορφωμένων, θλιβόμενων και εφελκυόμενων στερεών αναβλήθηκε και προέκυψαν οι "χρηστικά διαμορφωμένες, μορφές της Φύσης".