Σάββατο 4 Απριλίου 2009

Για την αποτίμηση της "οικολογικότητας"

Το ερώτημα σε αυτή την ανάρτηση είναι το πως ο κόσμος θα μπορέσει να αξιολογήσει αν μια δράση του είναι "οικολογική" ή αν συμπεριλαμβάνεται αυτή στα πλαίσια της αειφορίας. 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής: καμία δράση δεν είναι αειφόρος όσο αυτή απορροφά μή ανανεώσιμες πρώτες ύλες και ενέργεια. Σχεδόν όλες οι δράσεις αυτό κάνουν. 

Δηλαδή πόση (βρώμικη) ενέργεια χρειάζεται για να φτιάξω ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και πόσα υλικά θα απορροφήσουμε για να το φτιάξουμε αυτό? Μετά: πόση ενέργεια θα παραχθεί από αυτό, όσο αυτό λειτουργεί και πως θα γίνει αυτό σκουπίδι? 

Άρα, μήπως το φωτοβολταϊκό που "προτείνεται", είναι απλά ένας τρόπος για να αγοραστεί η "βρώμικη" ενέργεια και να πουληθεί "καθαρότερη"?  

Αν πει κανείς ότι θέλει να αξιολογήσει μια τέτοια δράση, πρέπει να ξέρει τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπάρχουν στον τόπο παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος (π.χ. Γερμανία) πως αυτά λειτουργούν και εγκαθίστανται (π.χ. Ελλάδα) τί ενέργεια παράγουν και για πόσο χρόνο (?) και στην συνέχεια που αυτά θα πεταχτούν (π.χ. πάλι Ελλάδα) ή που θα πάνε ενδεχόμενοι τοξικοί ρύποι που μπορεί να έχουν (π.χ. βυθός της θάλασσας ή Νιγηρία). 

Όπως και στην οικονομική επιστήμη, υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που έχουν διατυπωθεί (κυρίως ως εγκεφαλικά παιχνίδια) για να αποτιμήσει κανείς τόσο πολύπλοκα θέματα. 

Αλλά, όσο και αν περνάν καλά οι διάφοροι επιστήμονες που τις εφαρμόζουν, δεν νομίζω ότι μπορούν-ποτέ να δώσουν ουσιαστικούς δείκτες μιας κατάστασης ή μιας δράσης. 

Αυτό γιατί: όσο δυνατούς υπολογιστές και να έχουμε, όσο καλές προσομοιώσεις και αν κάνουμε (σε χρόνο-τόπο-περιβάλλον) αν δεν καταφέρουμε να δομήσουμε τον άνθρωπο σε απλές-διαφανείς-νέες-μικρότερες δομές, ο βαθμός πολυπλοκότητας και τελικά η ουσιαστική αποτίμηση της κάθε δράσης, θα χάνεται μέσα στο χάος της παγκόσμιας σφαίρας. 


Υ.Γ. 1
Βλ. προηγούμενη ανάρτηση: Για την οικολογία και την οικονομία

Υ.Γ. 2
Βλ. σχετική εργασία: Christofides, A., A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, G.-F. Sargentis, and K. HadjibirosResolving conflicting objectives in the management of the Plastiras Lake: can we quantify beauty?Hydrology and Earth System Sciences, 9(5), 507-515, 2005.

Υ.Γ. 3

Υ.Γ. 4
Βλ. σχετικό αφιέρωμα από ΤΟ ΒΗΜΑ της 05.04.09 με θέμα: Πράσινη ΕΝΈΡΓΕΙΑ