Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Για την "πράσινη" ελπίδα

Διακοπή αναρτήσεων προς αναζήτηση της "πράσινης" ελπίδας (βλ. σχετικές αναρτήσεις του ιστολογίου για το περιβάλλον).