Τετάρτη 15 Απριλίου 2009

Λίγο μπετό στην γκράπα μου

Πίσω πάλι.

Δεν είναι τόσο προφανής η ισορροπία-μα θα την μάθουμε.

Ένα από τα ζητούμενο είναι η γεωμετρία, άλλο: η σωστή αναλογία ενός "σταθεροποιητή" για την ασφαλή πύκνωση της γης.

Το κυριότερο όμως είναι: η διατήρηση της έμπνευσης της κατασκευής, στους τόπους του ασυνειδήτου.

"πως να ξέρω
ποιος είμαι και που είμαι?
πως το μόνο-του κύμα
δείχνει: το-αυτό
στον ωκεανό?"

Βλ.: Rumi, Fountain of Fire, Rumi poetry translations, translated by Nader Khalili, edt Cal-Earth Press, 1994

Βλ. προηγούμενη ανάρτηση: Για όλα φταίει το μπετόν