Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008

Για την αντίληψη των ανθρώπων

Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν οι εξής βασικές αντιλήψεις στις οποίες θεμελιώνεται (και το λέω πολύ σοβαρά αυτό) η προσωπικότητα κάθε ανθρώπου:

  • Η αντίληψη κατά την οποία ο άνθρωπος: έχει μια λύση για κάθε πρόβλημα
  • Η αντίληψη κατά την οποία ο άνθρωπος: έχει ένα πρόβλημα για κάθε λύση

και η καλύτερη (!):

  • ...

Υ.Γ. 1
Βλ. επόμενη ανάρτηση: Για τα προβλήματα

Υ.Γ. 2
Βλ. παλαιότερη ανάρτηση Νέα σημεία στίξης για την ερμηνεία του ρόλου των αποσιωπητικών στην σκέψη