Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008

Συνοπτική περιγραφή του παιχνιδιού

Επειδή η προηγούμενη περιγραφή του παιχνιδιού ήταν πράγματι λίγο δυσκολο-νόητη, πάμε πάλι:

Υπάρχει ο κόσμος (το οκτάγωνο). Στον αρχικό σχεδιασμό με τον αριθμό 3, το οκτάγωνο περιέχει 20 χώρους και 5 τόπους.

Ο κόσμος. Το οκτάγωνο

Χώροι

Οι τόποι των ιδεών που θα γίνουν έργα είναι 4. Το κέντρο είναι ο άλλος τόπος.

Τόποι των ιδεών

Τόπος του κέντρου

Υπάρχουν ιδέες (βότσαλα) έξω από τον κόσμο (οκτάγωνο). Στόχος είναι να γεννηθούν ιδέες, δηλαδή να μπουν στον κόσμο (οκτάγωνο) να τοποθετηθούν τους τόπους των ιδεών και να γίνουν έργα για τον κάθε παίχτη.

Κάθε παίχτης παίζει με τον Anubis την Bastet τις πυραμίδες και το ζάρι.

 • Ο Anubis κινείται στους χώρους, σαν τον βασιλιά στο σκάκι και δεν σκοτώνεται

 • Η Bastet κινείται στους χώρους, σαν την βασίλισσα στο σκάκι αλλά σκοτώνεται

 • Οι πυραμίδες, μόλις τοποθετηθούν, παραμένουν ακίνητες

Και ο Anubis και η Bastet, έχουν την δυνατότητα της υλοποίησης των έργων, δηλαδή μπορούν να πάνε στους τόπους των ιδεών και να κάνουν την ιδέα-έργο. Για να πάει ο Anubis και η Bastet στους τόπους των ιδεών πρέπει να υπάρχει ιδέα εκεί για να γίνει έργο.

O Anubis και η Bastet δεν μπορούν να κινηθούν επάνω από άλλο Anubis και Bastet σε οποιαδήποτε κίνηση ούτε με την βοήθεια της τύχης.

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, κάθε κίνηση (ώρα) του ο παίχτης μπορεί:

 • Να μετακινήσει τον Anubis και την Bastet του ή να τοποθετήσει μια πυραμίδα

 • Να ρίξει ζάρι (και να κάνει αυτό που λέει το ζάρι ή να μην το κάνει)

 • Να μην κάνει τίποτα

Ο Anubis

 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή του στον τόπο του κέντρου. Δεν γεννάει ιδέες

 • Δεν μπορεί να περάσει μέσα (πάνω) από τις πυραμίδες

 • Δεν σκοτώνεται

Η Bastet

 • Όταν η Bastet πάει στο κέντρο τότε:
 • Μπορεί να γεννήσει μια ιδέα (βότσαλο) στον κόσμο (οκτάγωνο), σε όποιον
  ελεύθερο τόπο θέλει από τους τόπους των ιδεών

 • (?) Μπορεί να καταστρέψει μια ιδέα (βότσαλο) που μπορεί να υπάρχει σε τόπο των ιδεών και να την βγάλει έξω από τον κόσμο (οκτάγωνο)

 • Αν καταστρέψει, ο παίχτης μένει ακίνητος για δύο ώρες (κινήσεις) του Anubis,
  της Bastet ή του ζαριού του άλλου παίχτη. Αν γεννήσει παίζει την επόμενη ώρα
  (κίνησή του)

 • Όταν η Bastet είναι στο κέντρο και γεννήσει ή καταστρέψει, στην επόμενη ώρα
  (κίνησή της) πρέπει να μετακινηθεί από αυτό χωρίς την επιλογή του ζαριού
  • Μια Bastet μπορεί να σκοτωθεί από τον άλλο Anubis ή την άλλη Bastet
  • Στο κέντρο και στους τόπους των ιδεών, η Bastet δεν σκοτώνεται

  • Αν σκοτωθεί η Bastet, ο παίχτης που την σκότωσε, θα παραμείνει ακίνητος για τις τρεις επόμενες ώρες (κινήσεις) και ο Anubis (που θα έχει χάσει την Bastet του) θα έχει την ευελιξία να κινηθεί τρεις θέσεις (ή να ρίξει ο παίχτης τρεις φορές ζάρι)
  • Η Bastet μπορεί να αναγεννηθεί

  • αν σε μια ώρα (κίνηση) ο παίχτης φέρει στο ζάρι τον αριθμό 1. Τότε η Bastet θα αναγεννηθεί από όποια πυραμίδα επιλέξει στο χώρο ή από κάποιο περιβάλλοντα τόπο ιδεών (χωρίς ιδέα). Αν αναγεννηθεί από πυραμίδα, η
   πυραμίδα θα πάει στον παίχτη που αναγέννησε την Bastet του
  • αν ο παίχτης έχει τέσσερα έργα τα οποία επιστρέψει και γίνουν ιδέες στους τόπους των ιδεών. Αυτό προϋποθέτει ότι οι τόποι θα είναι ελεύθεροι και θα μπορούν να τοποθετηθούν ιδέες σε αυτούς. Τότε η Bastet θα αναγεννηθεί από το κέντρο (που πρέπει και αυτό να είναι ελεύθερο).
  • Η Bastet μπορεί να προσπαθήσει να περάσει μέσα (επάνω) από μία πυραμίδα που θσ είναι δίπλα της. Αυτό θα το κάνει αν φέρει στο ζάρι τους αριθμούς 3 ή 6

  Πυραμίδα

  • Κάθε παίχτης ξεκινάει με 2, 4, 5 πυραμίδες στα χέρια του (καθορίζεται απ’ το ζάρι)

  • Μόλις τοποθετηθεί μια πυραμίδα στον χώρο, ο παίχτης δεν έχει καμία κυριότητα επάνω σε αυτή

  • Όταν γεννιέται ο Anubis και η Bastet από μια πυραμίδα, η πυραμίδα πηγαίνει στον παίχτη που τους γέννησε μέσα από αυτή

  • Όταν τοποθετηθεί η πυραμίδα στο χώρο, μένει αμετακίνητη και αποτελεί εμπόδιο στην ώρα (κίνηση) κάθε Anubis και κάθε Bastet

  • Δεν τοποθετείται πυραμίδα στον τόπο του κέντρου

  Πρώτες ώρες (κινήσεις) του παιχνιδιού

  • Κάθε παίχτης, τοποθετεί τουλάχιστον δύο πυραμίδες του στον χώρο (όπως θέλει)
  • Μέσα από τις πυραμίδες που τοποθετούνται, γεννιούνται ο Anubis, η Bastet και (αν προκύψει) ανα-γεννιέται η Bastet στην πορεία του παιχνιδιού

  Όταν τελειώσουν τα βότσαλα, τελειώνει το παιχνίδι.

  • Αν το παιχνίδι λήξει με τον παίχτη χωρίς Bastet, και τα λιγότερα έργα τότε ο παίχτης χάνει το παιχνίδι τρεις φορές. Αν έχει τα περισσότερα έργα χάνει το παιχνίδι δύο φορές

  • Αν το παιχνίδι λήξει με τον παίχτη χωρίς Bastet και χωρίς κανένα έργο, τότε χάνει το παιχνίδι επτά φορές

  • Αυτός που έχει τα περισσότερα έργα και την Bastet στον κόσμο (οκτάγωνο), κερδίζει το παιχνίδι μία φορά