Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Το παιχνίδι του ανθρώπου στον κόσμο. Ιστοσελίδα, photo gallery

Σε προηγούμενες αναρτήσεις περιέγραψα το παιχνίδι.

Μπορείτε να επεσκέφθητε την σχετική ιστoσελίδα και να δείτε την σχετική photo gallery.