Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2008

Το παιχνίδι του ανθρώπου στον κόσμο. Ιστοσελίδα, photo gallery

Σε προηγούμενες αναρτήσεις περιέγραψα το παιχνίδι.

Μπορείτε να επεσκέφθητε την σχετική ιστoσελίδα και να δείτε την σχετική photo gallery.