Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008

Περιγραφή του παιχνιδιού 2. Το δίπολο

Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων, [1], [2], [3] περιγράφω το παιχνίδι.

Κάθε άνθρωπος-παίχτης είναι μόνος του. Μόνος του γεννιέται, μόνος του πεθαίνει και μόνος του παίζει το παιχνίδι της ζωής. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, να παίξει κανείς το παιχνίδι συμπράττοντας με άλλον παίχτη (ή παίχτες). Κατ’ ουσία όμως παίζει μόνος, κατ’ εξαίρεση με το ιδανικό του ταίρι ή/και άλλους μαζί (Machiavelli 2007).

Ο Anubis και η Bastet, υπάρχουν με τέτοιον τρόπο στον χώρο, που είναι ακάλυπτοι, εκτεθειμένοι στις προκλήσεις του χώρου τους.

Θα ήθελα να ταυτίζεται ο παίχτης και να μπαίνει ζωντανά στο παιχνίδι του (βλ. σχετικές εικόνες από το σκάκι στα έργα: Bulgakov 1991, Carroll 1997). Και οι μορφές του Anubis και της Bastet, με παρασέρνουν.

Κάθε παίχτης παίζει με το δίπολό του-δύο πιόνια, τον Anubis (αρσενικό) και την Bastet (θυλικό) που συμβολίζουν τις παρακάτω κυρίαρχες ουσίες:

Το αρσενικό και το θηλυκό που εμπεριέχεται σε κάθε παίχτη (βλ. Roudinesco 2008).

Το φύλο του παίχτη εκδηλώνεται ως η επικρατούσα άποψη του αρσενικού ή του θηλυκού. Όμως και τα δύο εμπεριέχονται σε αυτόν.

Ο Anubis είναι ο προστάτης των νεκρών και αφορά τους νεκρούς, με τους οποίους παίζουμε το παιχνίδι της ζωής μας. Οι καταβολές, οι επιρροές, οι πρόγονοι, η πολιτισμική μας ταυτότητα, όλα αυτά αφορούν τους νεκρούς μας.

  • Ο Anubis, ως προστάτης των νεκρών, έχει μια στατική θέση στον χώρο και ως αρσενικό, δεν γεννάει. Κινείται ελεύθερα, προς κάθε κατεύθυνση, μια θέση στην ώρα του.
  • Δεν μπορεί να περάσει μέσα από τις πυραμίδες.
  • Δεν σκοτώνεται


Η Bastet, ως ηλιακή και πολεμική μορφή, είναι η ευελιξία στις ώρες (κινήσεις) του παίχτη για την γέννηση και τον ολοκλήρωση των έργων του. Είναι δημιουργική, μπορεί ενδεχομένως να υπερπηδήσει εμπόδια με την βοήθεια της τύχης, αλλά είναι αναλώσιμη μορφή.

Η Bastet κινείται σαν την βασίλισσα του σκακιού (όπως έχει επικρατήσει να κινείται αυτή σήμερα).

Δεν είναι επιλέξιμο, αλλά η φύση οδηγεί σε συγκρούσεις. Έτσι μια Bastet μπορεί να σκοτωθεί από τον άλλο Anubis ή την άλλη Bastet.

Επειδή όμως ακριβώς δεν είναι επιλέξιμο, αν σκοτωθεί η Bastet, ο παίχτης που την σκότωσε, θα παραμείνει ακίνητος για τις τρεις επόμενες ώρες (κινήσεις) και ο Anubis (που θα έχει χάσει την Bastet του) θα έχει την ευελιξία να κινηθεί τρεις θέσεις.

Είναι βέβαιο (?) ότι οι νεκροί δεν αλλάζουν κατάσταση. Θέλω να πιστεύω όμως ότι, ενώ παίζουν στατικά μες το παιχνίδι, σε στιγμές αδυναμίας αφυπνίζονται και διαδραματίζουν έναν περισσότερο δυναμικό ρόλο.

Στην συνέχεια, η Bastet μπορεί να αναγεννηθεί αν ο παίχτης έχει τέσσερα έργα τα οποία θα επιστρέψουν και γίνουν ιδέες στους περιβάλλοντες τόπους. Αυτό προϋποθέτει ότι οι τόποι θα είναι ελεύθεροι και θα μπορούν να τοποθετηθούν οι ιδέες σε αυτούς. Τότε η Bastet θα αναγεννηθεί από το κέντρο (που πρέπει και αυτό να είναι ελεύθερο).

Επίσης, μπορεί να αναγεννηθεί και με την βοήθεια της τύχης, μέσα από όποια πυραμίδα επιλέξει (αν υπάρχουν πυραμίδες στο χώρο) ή από όποιο περιβάλλοντα τόπο επιθυμεί-χωρίς ιδέα.

Αν η ανα-γέννησή της προκύψει μέσα από μια πυραμίδα, η πυραμίδα από την οποία αναγεννιέται θα πάει στον παίχτη που την αναγέννησε.

Όταν η Bastet πάει στο κέντρο τότε γεννάει ιδέα, στον τόπο που θα επιλέξει.

Στόχος είναι η ιδέα να γίνει έργο (δηλαδή να κερδηθεί από τον παίχτη).

Όταν η Bastet είναι στο κέντρο και γεννάει, αναμένεται να πετάξει την ιδέα στην περιοχή που θα την φτάσει (ή θα την καλύψει) το αρσενικό.

Θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε στον Anubis να μην υλοποιεί αυτός τις ιδέες και να τις κάνει έργα?

Πιστεύω πως όχι για δύο λόγους.

  • Αν δούμε τον Anubis ως αρσενικό, η φύση του αρσενικού είναι να κυνηγάει και να προσπαθεί να ολοκληρώσει τις ιδέες. μετατρέποντάς τες σε έργα.
  • Αν δούμε τον Anubis με τα υπόλοιπα συμβολικά στοιχεία που περιγράψαμε (καταβολές, επιρροές, πρόγονοι, πολιτισμική ταυτότητα) πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι και αυτά παίζουν τον ρόλο τους στα έργα μας (κερδίζοντας ή χάνοντας) . Βέβαιο είναι ότι χαρακτηρίζουν τις ιδέες μας, στο παιχνίδι της ζωής. Πολλές φορές, ο χαρακτηρισμός αυτός-και-μόνο, τις κερδίζει.


Άρα και τα ο Anubis και η Bastet, οφείλουν να έχουν την δυνατότητα της δημιουργίας-υλοποίησης των έργων.

Τέλος, κανένα από τα δύο πιόνια δεν μπορεί να κινηθεί επάνω από το άλλο σε οποιαδήποτε κίνηση.


Υ.Γ. 1
Στην συνέχεια θα εξηγήσω τους ρόλους του κέντρου και της πυραμίδας.

Υ.Γ. 2
Αύριο η συνέχεια

Υ.Γ. 3
Βλ. σχετικές αναφορές