Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

"∆ιοτι ετούτοι θα προσαρµοσθούν: θα σας ξαναχαϊδολογήσουν τώρα αλλιώς τ’ αυτιά – και έσεται πλάνη χείρων της πρώτης..."

"...άν ειλικρινώς αυξάναµε αυτήν την εκ των κάτω κοινωνικότητά-µας, τότε ούτε οι µεγαλόσχηµοι εκµεταλλευτές, ούτε οι Πολιτικάντηδες θα έβρισκαν έδαφος να πατάνε. Κι αυτός θα ήταν ο µόνος πολιτικός σκόπιµος τρόπος για την απαιτούµενη Αλλαγή των ηγετών-µας, αντί για τις πέτρες και τις µούντζες. ∆ιοτι ετούτοι θα προσαρµοσθούν: θα σας ξαναχαϊδολογήσουν τώρα αλλιώς τ’ αυτιά – και έσεται πλάνη χείρων της πρώτης..." του Θ. Π. Τάσιου από το Βήμα της 12.06.2011 (βλ. ολόκληρο το σχετικό άρθρο).