Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Πόσοι και ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν μέχρι το 2015

Βλ. σχετικό άρθρο: Πόσοι και ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν μέχρι το 2015 από την Ημερισία της 25.6.2011.

Φυσικά και δεν λείπει το Ε.Μ.Πολυτεχνείο!!!