Σάββατο 8 Μαΐου 2010

Η forma di cortesia και το ευχολόγιο του μ____α

Ως "αυτός-που-εκπροσωπείται" από τον πρωθυπουργό της χώρας-του και την υπόλοιπη πολιτική της εξουσία (μολονότι δεν την νομιμοποιώ όπως έχω εξηγήσει σε προηγούμενες αναρτήσεις) ένιωσα την παρακάτω πικρία:

Στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ, εκεί που αναφέρεται η "Συμφωνία" υπάρχει ο σύνδεσμος από κάτω: ομιλία Παπανδρέου.


Βεβαίως και θα μπει ο σύνδεσμος. Ο κ. Παπανδρέου έκανε καλά "την δουλειά-του", μα σαν αυτός που "εκπροσωπεί" την χώρα, όταν προβάλλεται από έναν διεθνή οργανισμό, δεν θα έπρεπε να μπει-τουλάχιστον ένα "κύριος" (κ.) πριν το επώνυμό-του?

Μπορεί κ' εγώ να το 'κανα και να μην χρησιμοποίησα "καλές" εκφράσεις ειδικά σε πρόσφατες αναρτήσεις μου, μ' απολογούμαι (βλ. παλαιότερη σχετική ανάρτηση).

Αλλά σε κάποιο βαθμό, αφού κι αυτοί φαίνεται ν' απ-αξιώνουν την-όποια "πολιτική"-μας επιλογή, το ευχολόγιο της ημέρας διατυπώνεται ως απορία που λέει: λες να μας κάνουν κράτος?