Τρίτη 2 Ιουνίου 2009

Για τις Eυρω-εκλογές 3

Εξαιρετικό άρθρο του Γιάννη Πανούση στην χθεσινή Ελευθεροτυπία: Πρώτα (να πληρώσει) ο πολίτης?