Τετάρτη 27 Μαΐου 2009

Για την ακύρωση του Ευρω-ψηφοδελτίου

"Δεν μας παίζουνε", για τυπικούς-λέν' λόγους. 

Πάντως: πολύ παίξαμε, γιατί αργήσανε να μας το πούν? 

Αλλά αφού: 
  • δεν μας επιτρέπετε να μιλήσουμε πολιτικά μέσα από μια ουσιαστική συλλογικότητα
  • δεν μπορούμε να εκτεθούμε
  • δεν μπορούμε να διατυπώσουμε-έστω: μια επιλογή στην δημοκρατία (έχω την βεβαιότητα πως κανείς σε αυτό το ψηφοδέλτιο δεν πήγαινε για ufficio) 
...τι περιμένουν να κάνει ο πολίτης?