Κυριακή 10 Μαΐου 2009

Προ-πλασμα, άλλου-τύπου κέλυφος. 1:10


Βλ. σχετικά: Earth architecture