Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

Για την διατήρηση του κόσμου

Για έναν διατηρήσιμο κόσμο, ο άνθρωπος πρέπει

  • να διαχειριστεί το χθες και το τώρα
  • να σχεδιάσει το αύριο

Όμως για να διατηρήσει ο κόσμος την δύναμη της ανάπτυξης οφείλει να διαμορφώσει διαφανείς δομές που θα εκφράζουν την διατηρησιμότητά τους, μέσω της ίδιας του της λειτουργίας.

Αλλά στα πλαίσια αυτά, πρέπει πρώτα να είναι "διαχειρίσιμη" η υπάρχουσα κατάσταση.

Οι επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει και η πύκνωση των διαδικασιών στις πόλεις όπως αυτές είναι, εξυπηρετούν μια μορφή του σήμερα-κόσμου η οποία έχει εξαιρετικά μεγάλες δυνάμεις αδράνειας.

Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται προτάσεις διαχείρισης που να αναφέρονται στις υπάρχουσες δομές, αλλά και προτάσεις διαμόρφωσης που να αναφέρονται σε άλλου-τύπου πόλεις.

Όσον αφορά τα υπάρχοντα κτήρια, οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν με την ευρεία κλίμακα της ελαχιστοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ενέργεια που αυτά καταναλώνουν-όσο υπάρχουν. Δηλαδή να είναι λίγη η ενέργεια-σκουπίδι.

Όσον αφορά τα σκουπίδια-σκουπίδια, τη ποιότητα ζωής των κατοίκων, τους υπαίθριους χώρους κ.λπ. η πράξη έχει δείξει ότι αφορούν πολιτικές δράσεις, που λόγω της χρεοκοπίας της πολιτείας αδυνατούν να βρουν λύση.

Έτσι, με την οργανική αρχιτεκτονική και την οικο-λογική σκέψη, η αναζήτηση θα μπορούσε να σημαίνει την "άλλου-τύπου" πολιτεία και πόλη.


Βλ. σχετικά: http://www.eco-dome.gr/