Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009

Για την αγάπη απ' την Ανατολή (Rubaiyat)

αγαπάω την αγάπη,
και η αγάπη μ' αγαπάει

το σώμα μου αγαπάει την ψυχή-μου
και η ψυχή-μου μ' αγαπάει

στροβιλιζόμαστε και αγαπάμε
στροβιλιζόμαστε για ν' αγαπιόμαστε


Βλ: Rumi, Dancing the Flame, short poems (Rubaiyat), translated by Nader Khalili, edt Cal-Earth Press, 2001