Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Μια σελίδα που δίνει τη δική της (πολύ ενδιαφέρουσα) ερμηνεία για τη μορφή του κόσμου


Βρείτε την Ελλάδα (πάνω δεξιά) και πατήστε το play στο κάτω μέρος της σελίδας.