Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Τα 'χε πει όλα ο ΟΗΕ:

«ένα κράτος δεν μπορεί να αναγκαστεί να κλείσει τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα δικαστήριά του, να εγκαταλείψει τις δημόσιες υπηρεσίες του επιφέροντας το χάος και την αναρχία στην κοινωνία, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει τα χρήματα να πληρώσει τους ξένους ή ντόπιους δανειστές του» (1613η Συνάντηση, 17 Ιουνίου 1980).

Βλ. σχετικά: Τα σενάρια της χρεοκοπίας, του Δημήτρη Κοζάκη από το ΠΟΝΤΙΚΙ