Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Το εγχειρίδιο και η απάντηση (επίκαιρη μα παλαιότερη)

Γιατί η Ελλάδα πάει τόσο-χάλια?

Έγραφε ο Μ. Μωυσείδης στο: Αυνανισμός κίνδυνοι-προφύλαξις-θεραπεία, εκδ. τυπογραφικά καταστήματα αδελφών Γεράρδων, Αθήνα 1927.

"Εις μίαν συγκέντρωσιν φίλων συναδέλφων είχα την τόλμην να χαρακτηρίσω την χώραν μας ως απέραντον πεδίον αυνανιστών. Ο χαρακτηρισμός ούτος δεν ενέχει καμμίαν υπερβολήν και θα με δικαιώσουν αναμφιβόλως οι περί του ζητήματος ασχοληθέντες συνάδελφοι."

Δεν έχουν αλλάξει πολλά-πράγματα από τότε.


Υ.Γ.
Βλ. σχετικά: Οικουμενική, το τελευταίο καταφύγιο του πολιτικού συστήματος