Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Πριν βλακέψουμε τελείως, διαβάζουμε:


και, και, και...(μόνο στο Δίχτι)
Εύκολα-γρήγορα και δυνατά!!! κλείνουμε την TV!