Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Εργαστήριο Φυσικής δόμησης

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που βρήκα στο Δίχτι: