Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Τί επιφυλάσσει το μέλλον?

Βλ. σχετικά κείμενα:
Φαήλος Κρανιδιώτης, Παλιά λεφτά
Πέτρος Χασάπης, Πρώτα μετατροπή σε εργασιακό παράδεισο, μετά σε φορολογικό και το Plan D