Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

Ψάχνω πρόσωπα!

... και βρήκα. Εγώ-προσωπικά, αυτόνε θέλω.

Βλ. σχετικά: http://www.apapadopoulos.gr/